Zašto PKF?

01

Na listi smo Narodne Banke Srbije kao spoljni revizori koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banaka

02

Imamo 10 godina iskustva rada sa klijentima

03

Deo smo svetske mreže „PKF International“, London koja je rangirana kao 10. na listi globalnih revizorsko-konsultantskih firmi!

04

Imamo internacionalno iskustvo prilagođeno lokalnim potrebama!

Usluge

REVIZIJA

Naša veoma iskusna i uigrana ekipa revizora će biti u mogućnosti da Vam ponudi revizorske usluge usklađene sa najvišim svetskim revizorskim standardima i sa brendom koji naša firma predstavlja.

 • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji i računovodstvu RS
 • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa IFRS
 • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
 • Revizija utroška sredstava dobijenih iz donacija
 • Revizija konsolidacionih paketa
 • Revizija I1 obrazaca u skladu sa zakonom o političkim strankama
 • Revizija uz pomoć specijalizovanog softvera Caseware Working Papers 2014

 

KONSALTING

Ekipa konsultanata i brojnih spoljnih saradnika biće uvek u mogućnosti da sasluša sve vaše probleme i da sa Vama pronađe najbolje rešenje za Vaše poslovanje. Naše geslo je „Vaš uspeh je i naš uspeh".

 • Izrada Due diligence studija
 • Planovi reorganizacije
 • Procene vrednosti kapitala
 • Izrada biznis planova
 • Studije izvodljivosti
 • Finansijske projekcije

 

PORESKI KONSALTING

Odlično poznavanje poreskih propisa i poreskog sistema od strane naših eksperata, kao i bogato iskustvo u ovoj oblasti     članica PKF International-a, su garant da Vam u svakom trenutku možemo pružiti kvalitetan poreski savet.

 • Poreski saveti u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Izrada elaborata o transfernim cenama
 • Savetovanje stranih investitora
 • Uporedne analize poreskih sistema u različitim zemljama

 

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Višegodišnje iskustvo u oblasti sastavljanja finansijskih izveštaja i poreskog savetovanja prilagođavamo Vašim specifičnim potrebama za izveštavanjem.

 • usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima,
 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
 • sastavljanje poreskih prijava
 • evidencija blagajne i platnog prometa
 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja,
 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i drugih naknada
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara
 • obračun poreza na dohodak građana
 • obračun PDV-a
 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima
 • obračun poreza na imovinu
 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih i izdrada M4 obrazaca
 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca
 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje
 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja

 

REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA

Revizija informacionih tehnologija je procena informacionog sistema, praksi i operacija koje osiguravaju integritet informacija kompanije. Takva procena može uključivati procenu učinkovitosti, delotovornosti i ekonomičnosti praksi koje su bazirane ili se oslanjaju na informacioni sistem preduzeća. Revizorska procena sistema, praksi, i operacija može uključivati jednu ili obe:

 • Procenu internih kontrola unutar ambijenta informacionih tehnologija da bi osigurala validnost, pouzdanost i sigurnost informacija
 • Procena efikasnosti i delotvornosti ambijenta informacionih tehnologija u tekućim ekonomskim uslovima