Zašto PKF?

01

Na listi smo Narodne Banke Srbije kao spoljni revizori koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banaka

02

Imamo 10 godina iskustva rada sa klijentima

03

Deo smo svetske mreže „PKF International“, London koja je rangirana kao 10. na listi globalnih revizorsko-konsultantskih firmi!

04

Imamo internacionalno iskustvo prilagođeno lokalnim potrebama!

Reference

Budžetski korisnici

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Dilersko brokerska društva

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Energetika

Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Farmacija

Reference Reference Reference Reference Reference

Industrija

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Poljoprivreda

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Teretni saobraćaj

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Trgovina

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Ostalo

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference