Zašto PKF?

01

Na listi smo Narodne Banke Srbije kao spoljni revizori koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banaka

02

Imamo 10 godina iskustva rada sa klijentima

03

Deo smo svetske mreže „PKF International“, London koja je rangirana kao 10. na listi globalnih revizorsko-konsultantskih firmi!

04

Imamo internacionalno iskustvo prilagođeno lokalnim potrebama!

Naš tim

Petar Grubor, International liaison partner, direktor,  ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Naš tim

Partner u PKF d.o.o, Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Prethodno iskustvo sticao na poziciji menadžera u Deloitte & Touche, Beograd i kancelarijama u Skoplju i Banja Luci; kao senior menadžer i junior partner u firmi BDO BC Excel. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2002. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija. Aktivno je angažovan u radu Komore ovlašćenih revizora RS i trenutno je potpredsednik Saveta Komore. Član je Nadzornog odbora privrednog društva “Metalac” a.d., Gornji Milanovac. Od septembra 2015-e godine, član je Upravnog odbora KK Partizan. U decembru 2015. godine položio je ispite za ovlašćenog internog revizora.

Zdravko  Rašo, partner, direktor, ovlašćeni revizor

Naš tim Partner u PKF d.o.o, Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Prethodno iskustvo sticao kao finansijski kontrolor u Ministarstvu odbrane SRJ i kao senior menadžer u firmi BDO BC Excel. Rukovodio je velikim brojem složenih projekata iz oblasti privatizacije preduzeća u Republici Srbiji i procene vrednosti imovine za potrebe finansijskog izveštavanja. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1980. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2001. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija. 

Slobodan Škurtić, junior partner, direktor revizije, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Naš tim

Junior partner u PKF d.o.o, Beograd, gospodin Škurtić ima više od 12 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultanskih usluga. Tokom svog rada u PKF d.o.o. bio je angažovan u reviziji preduzeća iz različitih delatnosti (trgovina, građevinarstvo, finansijsko posredovanje, proizvodnja, saobraćaj, energetika) i upravljao složenim konsultantskim projektima izrade dijagnostičkih studija, investicionih studija i procena kapitala preduzeća. Diplomirao je na Fakultetu za uslužni biznis, Evropski Univerzitet u Beogradu 2006. godine i postao ovlašćeni revizor 2013. godine. U decembru 2015. godine položio je ispite za ovlašćenog internog revizora. Trenutno obavlja funkciju junior-partnera i direktora revizorskog odeljenja u okviru PKF kancelarije u Beogradu i odgovoran je za organizaciju poslova revizije i rokove izdavanja revizorskih izveštaja

Mićun Žugić, junior partner porezi, ovlašćeni revizor

Naš tim Junior partner u PKF d.o.o, Beograd, gospodin Žugić ima više od 12 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o. bio je u angažovan u reviziji preduzeća u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za predpristupne fondove EU, u izradi dijagnostičkih studija, procene nekretnina, postrojenja i opreme, procene nematerijalnih ulaganja, razvoja revizorske metodologije i mnogim drugim. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2003. godine i postao ovlašćeni revizor 2011. godine. Trenutno obavlja funkciju junior-partnera zaduženog za rad poreskog odeljenja u okviru kancelarije PKF-a u Beogradu.

 

Svetlana Jeremić, junior partner, ovlašćeni revizor

Naš tim

Junior partner u PKF d.o.o., Beograd, Svetlana Jeremić ima više od 10 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Obavljala je reviziju pravnih entiteta u raznim delatnostima i upravljala složenim konsultantskim projektima vezanim za predpristupne fondove EU i verifikaciju utoršenih sredstava na EAR i UNDP ugovorima o bespovratnoj pomoći, projektima izrade dijagnostičkih studija, investicionih studija, biznis planova, procene kapitala. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2006. godine i postala ovlašćeni revizor 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju kontorle kvaliteta svih procesa u okviru PKF kancelarije i rukovodioca konsultantskih i posebnih angažmana (dijagnostičke studije, procene, revizije donacija,...)

Bojana Rašo, menadžer, ovlašćeni revizor

Bojana sajt

Menadžer u PKF d.o.o, Beograd, Bojana Rašo ima više od 6 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Obavljala je reviziju finansijskih izveštaja privrednih društava iz raznih delatnosti (trgovina, građevinarstvo, finansijsko posredovanje, proizvodnja, saobraćaj, ugostiteljstvo, energetika, političke stranke), kao i reviziju finansijskih izveštaja banke. Učestvovala je u konsultantskim projektima vezanim za predpristupne fondove EU i verifikaciju utoršenih sredstava., kao i u projektima izrade dijagnostièkih studija, biznis planova i procene kapitala. Diplomirala je na Poslovnom Fakultetu Beogradu, Univerzitet Singidunum 2011. godine. Postala je ovlašćeni revizor u avgustu 2016-e godine.

 

Naš tim Naš tim Naš tim