Zašto PKF?

01

Na listi smo Narodne Banke Srbije kao spoljni revizori koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banaka

02

Imamo 10 godina iskustva rada sa klijentima

03

Deo smo svetske mreže „PKF International“, London koja je rangirana kao 10. na listi globalnih revizorsko-konsultantskih firmi!

04

Imamo internacionalno iskustvo prilagođeno lokalnim potrebama!

Ogranak-Novi Sad

Počev od 01. avgusta 2014. godine naša firma je dobila ogromno strateško pojačanje otvaranjem Ogranka PKF-a u Novom Sadu. Ovim smo još jednom potvrdili da naša stručna i profesionalna misija ima realne osnove, kao i da smo ono što smo obećali klijentima i našoj strukovnoj javnosti, ispunili u celini.